Geografia

Poloha regiónu Centrope, na priesečníku štyroch krajín, je v Európe jedinečná. Túto jedinečnosť Centrope dokladuje rozmanitosťou svojich regiónov. Dve hlavné mestá Európskej únie Bratislava a Viedeň, ktorých aglomerácie delí nie viac ako 50 kilometrov, mestá Brno a Győr - významné regionálne urbanistické centrá, ako aj množstvo iných významných a atraktívnych miest, sú motorom hospodársky a kultúrne expandujúceho európskeho regiónu. Na ploche viac než 50 000 štvorcových kilometrov, pozdĺž riek Dunaj (Donau), Morava (March), Váh (Waag) a Rába (Raab), sa silné regióny spájajú a pridávajú jeden k druhému – to je zárukou inovácie, tvorivosti, rastu, otvorenosti a rozmanitosti.

Po mnoho rokov sa ľudia v regióne vzájomne premiešavajú. Realizujú jednodňové výlety, alebo pracujú v susedných krajinách. Centrope ako “galionová figúra ” regionálnej spolupráce, odzrkadľuje spoločné rysy, ktoré sa už stali súčasťou každodenného života, a skutočnosť normálneho života jeho obyvateľov.

Z hospodárskeho hľadiska je Centrope jedným z najväčších víťazov rozšírenia EÚ. Slúži ako premostenie k rastúcim stredoeurópskym trhom a k východnej a juhovýchodnej Európe všeobecne. Jeho odborné pracovné sily spolu s rozvinutou a stále sa zlepšujúcou infraštruktúrou, robia z neho miesto pre obchodné a investičné príležitosti, tak pre nadnárodné ako aj malé a stredne veľké podniky. A čo viac, Centrope predstavuje mimoriadnu hustotu vzdelávacích a výskumných inštitúcií, ktorých mnohonásobné úspechy a ponuky ďalej posilňujú šance na spoluprácu a mobilitu.

Svojim rozmanitým kultúrnym životom je Centrope miestom pre množstvo celosvetovo preslávených podujatí a festivalov. Početné múzeá a úchvatné pamätihodnosti svedčia o jednom z najbohatších európskych kultúrnych dedičstiev a odrážajú spoločnú históriu regiónu.

Povodňové oblasti a zaplavované územia pozdĺž riek Dunaj (Donau), Morava (March) a Dyje/Thaya sú “zelenými pľúcami” regiónu, predhoria Álp a Karpát a tiež Neziderské jazero – najzápadnejšie stepné jazero Európy, predstavujú jedinečné fragmenty mozaiky často neskazenej prírodnej krajiny územia Centrope.

A preto sa Centrope skoro v každom smere môže pýšiť podmienkami, ktoré mu môžu pomôcť rozvinúť sa v jeden z najdynamickejších a naj prosperujúcich regiónov Európy.

Základné informácie o Centrope

Rozširovanie Európskej únie významne zvyšuje možnosti širšej integrácie a spolupráce. Štyri susediace krajiny – Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rakúsko, zahrňujú región so šiestimi miliónmi obyvateľov, ktorý je rozmanitý kultúrne aj ekonomicky. Intenzívna spolupráca môže napomôcť vytvoriť tento jedinečný región, atraktívny a silný – schopný konkurencie medzi európskymi regiónmi.

Hlavným cieľom regiónu by mala byť spolupráca na vytvorení prosperujúceho vysoko kvalitného európskeho regiónu, kde ekonomické, sociálne a politické zdroje ako aj jazyková a kultúrna rozmanitosť, prispejú k dynamickému avšak udržateľnému rozvoju.

Už v septembri 2003, počas politickej konferencie v paláci Kittsee, sa primátori, starostovia a miestodržitelia provincií hraničného štvoruholníka dohodli na zriadení Centrálneho európskeho regiónu – Centrope. V rámci projektu Interreg IIIA “Budovanie európskeho regiónu”, obdobie do začiatku roku 2006 slúžilo na vytvorenie nevyhnutných základov – štruktúry spolupráce a služieb, ktoré umožnia zriadenie Centrálneho európskeho regiónu – Centrope.